Bibliografija

Knjige

[2009] Lipa zelenela je ... : Pot skozi zgodovino rodbine Slanšek;
samozaložba
2009;
[COBISS.SI-ID 994492]

[2015] Ripšlova kronika župnije sv. Miklavž nad Laškim;
Celjska Mohorjeva družba
2015; avtor poglavja: Domači priimki v župniji Šmiklavž (neavtorizirano);
[COBISS.SI-ID 281606656]
[2018] Vrelci naše zgodovine: Pot skozi zgodovino rodbine Hochkraut;
samozaložba 2018;
[COBISS.SI-ID 1694140]

Zvočne knjige (CD-ROM)

[2004] 100 let Topliške šole : zvočna knjiga;
Zidani Most : Visiolab, 2004;
[COBISS.SI-ID 3342557]

Strokovni članki in dela

[2001] Življenje, delo in čas v katerem je ustvarjal Leonardo da Vinci;
zbornik Mednarodna izobraževalna računalniška konferenca - MIRK 2001; Ljubljana, MŠZŠ, 2001;
[COBISS.SI-ID 112394496]

[2002] Izvedba interdisciplinarnega kulturnega dne: diplomsko delo;
Ljubljana, 2002;
[COBISS.SI-ID 5331785]

[2003] Izvedba interdisciplinarnega kulturnega dne v osnovni šoli;
revija Likovna vzgoja Letn. 5, št. 23-24 (oktober 2003), str. 23-26; Debora 2003;
[COBISS.SI-ID 5477961]

[2005] Načrtovanje in izvedbe multimedijskega projekta v šoli;
zbornik Mednarodna izobraževalna računalniška konferenca - MIRK 2005; Ljubljana, MŠZŠ, 2005;
[COBISS.SI-ID 220171776]

Bilteni
Bilten Kluba ustvarjalcev Radeče, ki je izhajal med leti 1996-98.

[1996] Flosar - pilot,
[1997] Flosar II,
[1997] Flosar IV,
[1998] Flosar V,
[1998] Flosar V in pol,
[1998] Flosar VI

Vsa gradiva so avtorsko delo oz. plod raziskovanja avtorja. Vsebine posameznih gradiv ni dovoljeno objavljati v celoti brez avtorjevega soglasja.