Projekti v delu

Raziskava rodbine Hochkraut

od l. 2010

Knjiga o zgodovini rodbine Hochkraut predstavlja moje drugo rodoslovno-raziskovalno delo in predstavlja tudi zadnji člen v zbiranju snovi za zgodovino rodbine in prednikov po strani mojega očeta. Obe knjigi skupaj predstavljata zgodbo in zgodovino kmečkih ljudi v geografsko dokaj ozkem delu spodnje Štajerske, ki sega vse tja do srednjega veka. Kljub temu, da lahko trdimo, da gre za prednike z več stoletno slovensko tradicijo, nam že sami priimki naših prednikov in zgodovina okraja sili v misli, da se po naših žilah pretaka mešana kri.

Priimek Slanšek nakazuje, da predniki izvirajo iz naselja Lahomšek pri Laškem (Slahomle, Slahomsheka). Samo ime pa nakazuje predslovanski, romanski izvor. Tako, da bi pripadniki rodu Slanškov morebiti lahko bili tudi potomci antičnih prebivalcev tega območja. Prav tako priimek Bergamoš nakazuje, da so predniki živeli na področju Bergama v današnji Italiji, to tezo je podprl tudi pomembni zgodovinar 19. st, Ignacij Orožen. In nenazadnje tudi pri priimku Hochkraut se spogledujemo z mislijo, da gre za ime nastalo v deželah germanskega izvora,4 pa čeprav tega priimka danes ne najdete v nobeni izmed germanskih držav. Moj cilj je bil zbrati podatke o vseh nosilcih priimka, ki mi jih uspe najti. Izhajal sem iz dejstva da gre za zelo redek priimek, ki se v 18. stoletju pojavlja samo v dveh vasicah nad Laškim, danes pa se je razširil preko Atlantika in na širšem območju Republike Slovenije.

(iz uvoda gradivo o rodbini Hochkraut)

Foto fond rodbine Hochkraut (.pdf, 7MB, potrebno je geslo),

osnutek knjige o rodbini Hochkraut (issuu)

Raziskava rodbine Gračner

od l. 2015

Družinski priimek je v današnjem času zelo razširjen na področju širše celjske regije, večina nosilcev priimka med seboj rodbinsko ni več povezanih, prav tako je praktično nemogoče ugotoviti medsebojne krvne povezave, saj te segajo daleč v preteklost. Zato je zelo pomembno, da najprej poskušamo ugotoviti izvor, poreklo priimka in orisati okolje v katerem je nastal.

Del potomcev rodbine Gračner je povezan z rodbino Pagitz, katere pripadniki prihajajo iz območja avstrijske Koroške, po mamini strani (Wall) pa še malce bolj severno vzhodno, Galicije, današnje Poljske. Pri priimku Pagitz gre za priimek, ki je izrazito geografsko skoncentriran in ga razen posameznih izjem, ki so posledica migracij, razen v Avstriji ne zaznamo.