Zaključeni projekti

Raziskava rodbine Hochkraut

Z raziskavanjem sem pričel v l. 2010 in ga zaključil z izdajo knjige o zgodovini rodbine z naslovom Vrelci naše zgodovinev l. 2018.

Knjiga o zgodovini rodbine Hochkraut predstavlja moje drugo rodoslovno-raziskovalno delo in predstavlja tudi zadnji člen v zbiranju snovi za zgodovino rodbine in prednikov po strani mojega očeta. Knjiga zajema 200 strani opisa zgodovine rodbine z več kot 200 fotografijami, dokumenti, kart, skic in barvnih infografik. Zajeta so družinska drevesa posameznih rodov in imensko kazalo oseb. Delo zajema tudi popis domačih imen šmiklavžke župnije v 19. stoletju.

Foto fond rodbine Hochkraut (.pdf, 7MB, potrebno je geslo),

 

Raziskava rodbine Slanšek iz sv. Jurija pri Turju

Z raziskavanjem sem pričel v l. 2007 in ga zaključil z izdajo knjige o zgodovini rodbine z naslovom Lipa zelenela je... v l. 2009.

V dobrih dveh letih je nastal obsežen fond (cca. 500 fotografij / 200 dokumentov) potomcev rodbine Mihaela Slanška in Apolonije Tabor iz Kopitnika nad Dolom pri Hrastniku. Pomembnejši del fonda je vključen in predstavljen v knjigi o rodbini. V knjigi so poleg družine Slašek zajete družine Ales, Dolanc, Filpi, Glinšek, Golob, Groznik, Hohkraut, Holešek, Hosticka, Hribar, Kaluža, Kastelc, Klančišar, Knez, Košir, Kregar, Podpechan, Potušek, Skubic, Stanković, Strauss, Strel, Šergan, Štih, Tabor, Tomažič, Trebušak, Volaj, Zupanc, idr. Vključenih je tudi nekaj krajših opisov krajev Turje, Širje, Straški hrib in Zidani Most, ter vseh domačij v okolici na katerih je gospodaril Slanškov rod.

elektronski izvod knjige Lipa zelenela je..., dopolnjena izdaja iz l. 2012 (pdf, 9MB)

Ob izdaji knjige l. 2009 smo organizirali tudi rodbinsko srečanje, ki so se ga udeležili tudi nekateri potomci iz Združenih držav Amerike. Prvega srečanja na Kopitniku, kjer je vsaj 450 let živel Slanškov rod, se je udeležilo preko 100 potomcev. Ob tej priložnosti je nastala fotoknjiga in video posnetek dogodka. Srečanje smo drugič organizirali v l. 2014.

krajši odlomek iz srečanja l. 2009 (Youtube, 40 sek.)

fotobook Srečanje rodbine Slanšek (pdf., cca. 46MB)