Znanja

Pri svojem profesionalnem delu uporabljam in razvijam predvsem znanja naslednjih področji:

Glede na svojo izobrazbo posedujem še nekatera druga formalna znanja:

V prostem času pa razvijam predvsem znanja vezana na: