Projekti v delu

Ponte Murato (predvidoma izzide februarja 2024)
od l. 2021

Skegro

Monografija o kraju Zidani Most njegovi okolici in prebivalcih. V dobrih dveh letih in pol sem pripravil monografsko publikacijo v obsegu skoraj 500 strani, ki v prvem delu zajema pestro zgodovino kraja in okolice, v drugem delu pa podrobneje navaja podatke o posameznih zaselkih, njihovih prebivalcih in domačijah vse od njihovih začetkov do sredine 20. stoletja. V okviru dela so bila zbrana tudi domača imena, ledinska imena in izdelan slovar lokalnih pogovornih izrazov. Delo zajema preko 350 fotografij, skic, grafov in zemljevidov.
Knjigi bo dodana interaktivna spletna aplikacija, ki bo opise domačij v knjigi dopolnjevala z podatki in slikami na interakTivnem tridimenzionalnem zemljevidu.

 

Spletna stran projekta:
https://ponte-murato.si