Zaključeni projekti

Raziskava rodbine Škegro (delo ni javno dostopno)
2018

Skegro Foto knjiga opisuje poreklo družine Škegro iz majhne vasice Majland nad Zidanim Mostom. Korenine njihovih moških prednikov jih vodijo v hercegovske vasi v bližino Buhovega, današnje področje Bosne in Hercegovine. Ostali predniki izhajajo iz področja Ljubljane in južnega dela Štajerske, ki zajema loško, šmiklavško, šentlenartsko župnijo in predel Kozjanskega.
Večino bogatega slikovnega in dokumentnega gradiva je v svoji ljubiteljski strasti zbral Anton Škegro iz Zidanega Mosta. Foto knjiga rodbine je nastala ob osemdeseti obletnici Tončija, na pobudo in željo Horstija Gračnerja iz Rimskih Toplic, ki je gradivo dopolnil in prispeval konceptualno zasnovo knjige.
Kot avtor knjige sem poskrbel za strokovni pregled in obdelavo obstoječega gradiva. Izvedel sem nekaj dodatnega raziskovalnega dela, predvsem glede rodbine Čamernik iz okolice Šentivida pri Ljubljani. Dodal sem podatke o rodbinah Strel in Slanšek iz Zidanega Mosta. Namen knjige je seznaniti potomce z njihovim izvorom, jim predstaviti pestrost zgodovine njihove rodbine in zagotoviti, da podobe njihovih dragih še dolgo ne bodo utonile v pozabo.

 

Raziskava rodbine Gračner (delo ni javno dostopno)
2015-2019

Skegro Družinski priimek je v današnjem času zelo razširjen na področju širše celjske regije, večina nosilcev priimka med seboj rodbinsko ni več povezanih, prav tako je praktično nemogoče ugotoviti medsebojne krvne povezave, saj te segajo daleč v preteklost. Zato je zelo pomembno, da najprej poskušamo ugotoviti izvor, poreklo priimka in orisati okolje v katerem je nastal.
Del potomcev rodbine Gračner je povezan z rodbino Pagitz, katere pripadniki prihajajo iz območja avstrijske Koroške, po mamini strani (Wall) pa še malce bolj severno vzhodno, Galicije, današnje Poljske. Pri priimku Pagitz gre za priimek, ki je izrazito geografsko skoncentriran in ga razen posameznih izjem, ki so posledica migracij, razen v Avstriji ne zaznamo.

 

Raziskava rodbine Hochkraut
2010-2018

Hohkraut Knjiga o zgodovini rodbine Hochkraut predstavlja moje drugo rodoslovno-raziskovalno delo in tudi zadnji člen v zbiranju snovi za zgodovino rodbine in prednikov po strani mojega očeta. Tekom raziskave sem zbral preko 1.000 enot gradiva (fotografij, dokumentov, člankov iz publikacij ipd.). Knjiga zajema 200 strani opisa zgodovine rodbine z več kot 200 fotografijami, dokumenti, kart, skic in barvnih infografik. Zajeta so družinska drevesa posameznih rodov in imensko kazalo oseb. Zajetih je 376 let zgodovine, 13 generacij in 396 pripadnikov rodu. Omemba prvega predstavnika rodbine sega v laško župnijo v leto 1642 (Gregorio Ohraukt). V delo je vključen popis domačih imen šmiklavžke župnije v 19. stoletju.

Vrelci naše zgodovine - Pot skozi zgodovino rodbine Hochkraut
[COBISS.SI-ID - 1694140]
Knjiga je v pdf formatu prosto dostopna na spletu, v fizični obliki pa je na izposojo v knjižnicah Laško, Hrastnik in Sevnica.

 

Foto fond rodbine Hochkraut (.pdf, 7MB, potrebno je geslo)

 

Raziskava rodbine Slanšek iz sv. Jurija pri Turju
2007-2009

Slanšek V dobrih dveh letih je nastal obsežen fond (cca. 500 fotografij / 200 dokumentov) potomcev rodbine Mihaela Slanška in Apolonije Tabor iz Kopitnika nad Dolom pri Hrastniku. Pomembnejši del fonda je vključen in predstavljen v knjigi o rodbini. V knjigi so poleg družine Slašek zajete družine Ales, Dolanc, Filpi, Glinšek, Golob, Groznik, Hohkraut, Holešek, Hosticka, Hribar, Kaluža, Kastelc, Klančišar, Knez, Košir, Kregar, Podpechan, Potušek, Skubic, Stanković, Strauss, Strel, Šergan, Štih, Tabor, Tomažič, Trebušak, Volaj, Zupanc, idr. Vključenih je tudi nekaj krajših opisov krajev Turje, Širje, Straški hrib in Zidani Most, ter vseh domačij v okolici na katerih je gospodaril Slanškov rod.

Lipa zelenela je...
dopolnjena izdaja iz l. 2012
[COBISS.SI-ID - 994492]
Knjiga je v pdf formatu prosto dostopna na spletu, v fizični obliki pa je na izposojo v knjižnicah Laško, Hrastnik in Sevnica.

Ob izdaji knjige l. 2009 smo organizirali tudi rodbinsko srečanje, ki so se ga udeležili tudi nekateri potomci iz Združenih držav Amerike. Prvega srečanja na Kopitniku, kjer je vsaj 450 let živel Slanškov rod, se je udeležilo preko 100 potomcev. Ob tej priložnosti je nastala fotoknjiga in video posnetek dogodka. Srečanje smo drugič organizirali v l. 2014.

Video posnetek srečanja l. 2009 (Youtube, 23:05)
fotobook Srečanje rodbine Slanšek (pdf., cca. 46MB)